บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ผลกระทบค่าแรง สามร้อยบาท กับการสมัครงานในอนาคต

ค่าแรงสามร้อยบาท กับผลกระทบการหางาน
อันที่จริงแล้ว ค่าแรงของไทยเราในมุมมองของผู้ใช้แรงงานแล้วสมควรปรับขึ้นตั้งนานแล้วแต่อาจมีข้อขัดแย้งกับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการได้รับกำไรจากการลงทุนให้มากที่สุด แต่ถึงอย่างไรค่าแรงของลูกจ้างย่อมต้องปรับให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง คือให้ตรงกับค่าครองชีพที่เกิดขึ้นจริงไม่ช้าก็เร็ว
การชลอการขึ้นค่าแรงไม่ได้ช่วยให้ภาพรวมการจ้างแรงงานดีขึ้นแต่อย่างใด แต่ทำได้แค่ชลอปัญหาการขาดทุนกำไรของนักลงทุนเท่านั้นเอง
อีกมุมมองหนึ่ง ปัญหาการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานก็มีอยู่เรื่อยๆไม่ได้ลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้น สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นต้องปรับขึ้นในที่สุด
สำหรับผลกระทบต่่อการหางานของลูกจ้างก็จะมีเพียงแต่การที่บริษัทขนาดกลางและเล็ก ประกาศเลิกจ้างพนักงานที่ด้อยความสามารถ สำหรับพนักงานที่รักษามาตราฐานการทำงานดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวตกงานหรือหางานยาก ส่วนพนักงานที่ถูกเลิกจ้างแล้ว ก็ควรจะปรับตัวกับการหางานใหม่ ปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและต้องการแก่บริษัทต่างๆหรือนายจ้างที่ประกาศรับสมัครงาน
สิ่งหนึ่งที่ควรมีสำคัญต่อลูกจ้างที่ต้องการหางานใหม่และต้องการเงินเดือนสูงๆคือ การเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือภาษาต่างประเทศอะไรก็ไดที่เกี่ยวข้องกับงาน เนื่องจากนับแต่นี้เป็นต้นไปหากประเทศไทยเข้าสู่ เออีซี แล้วความจำเป็นในการใช้งานภาษาต่างประเทศจะมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หากลูกจ้างท่านใดต้องการให้บริษัทต่างๆที่รับสมัครงานเห็นคุณค่าของตน สมควรอย่างยิ่งต้องรีบหาความรู้เพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเร็ว
ขอให้ทุกท่านโชคดี หางานให้ได้เร็วๆเงินเดือนสูงๆนะครับ

รายการบล็อกของฉัน